Er Was Eens in het primair onderwijs

Kind en Onderwijs Rotterdam slaat de handen ineen met verhalenwedstrijd Er Was Eens en Villa Zebra. Er Was Eens is een gecombineerd lees- en schrijfprogramma. Alle deelnemende leerlingen (groep zeven en acht) ontvangen eerst een leesboek ter inspiratie, dat aansluit op hun belevingswereld. Er komt vervolgens een bekende auteur in de klas voor een workshop. Daarna gaan alle deelnemers zelfstandig aan de slag om een verhaal te schrijven.

Dit schooljaar wordt binnen het programma ook een workshop van Villa Zebra aangeboden. In deze gastles worden de leerlingen uitgedaagd om hun verbeelding aan te spreken en om het door hun geschreven verhaal middels een kunstwerk uit te beelden. Zo ontwikkelen de leerlingen niet alleen hun taalvaardigheid en verbeeldingskracht, maar worden ze ook enthousiast over lezen en schrijven.

Deelname aan Er Was Eens resulteert in zowel receptieve (lezen en gastles), actieve (zelfs creatief schrijven) als reflectieve (samenwerking met klasgenoten aan een opdrachten) cultuurparticipatie.

Verloop van het project

Leerlingen (groep zeven en acht) gaan in vier lessen (een les is een standaard lesuur) individueel met hun eigen verhaal aan de slag. Alle leerlingen ontvangen een leesboek dat aansluit op hun eigen belevingswereld en dat dient als inspiratiebron voor hun eigen verhaal. Om aan hen te laten zien hoeveel manieren er zijn om een verhaal te vertellen en hoe een verhaal tot stand kan komen, wordt er vervolgens een praktische gastles gegeven door een bekende schrijver. Aan de hand van een multimediale lesbrief met verschillende schrijfopdrachten leren zij, in de vorm van een kort verhaal, gedichten, een scenario of rapteksten, hun eigen verhaal te vertellen. In de gastles van de kunstenaar worden de leerlingen uitgedaagd om hun verbeelding aan te spreken en om het door hun geschreven verhaal middels een kunstwerk uit te beelden.

Elke klas kiest vervolgens uit zijn midden het beste verhaal: de klassenwinnaar. De verhalen van alle klassenwinnaars worden opgenomen in de Er Was Eens-bundel.

De Er Was Eens-vakjury beoordeelt de verhalen uit de bundel en kiest daaruit de winnaar. De klas waaruit de winnaar komt wint een feestelijke uitreiking op school. De winnaar zelf ontvangt een boekenkast met tien leesboeken voor thuis. Elke deelnemer ontvangt in juni een exemplaar van de Er Was Eens-bundel.

Deelname

Door een bijdrage van Kunstpact zijn de kosten voor deelname €2,50 per leerling (incl. 9% btw) in plaats van € 15,00. Dit bedrag is inclusief een leesboek voor elke student, lesmateriaal en de gastles in de klas van een auteur en een kunstenaar.

Aanmelden

U kunt uw leerlingen aanmelden voor Er Was Eens door een e-mail te sturen aan info@erwaseens.nu.

Vermeld in de e-mail:

– naam, adres, plaats en telefoonnummer van de school;
– naam en e-mailadres van coördinerende leerkracht;
– aantal klassen dat meedoet en de deelnemende leerlingen per klas;

Door een bijdrage van Kunstpact zijn de kosten voor deelname €2,50 per leerling (incl. 9% btw) in plaats van € 15,00.

Aanmelden

Veelgestelde vragen

Welke planning moet ik volgen?

Starten kan op ieder moment. De deadline voor het inleveren van de verhalen is donderdag 19 mei 2022, daarom is het raadzaam om uiterlijk begin mei 2022 te starten. Het programma bestaat in totaal uit vier lessen (een les is een standaard lesuur).

Iedere leerling die deelneemt aan Er Was Eens ontvangt aan het begin van het project een leesboek. De boekenlijst waaruit gekozen kan worden (leerlingen lezen allemaal hetzelfde boek en ontvangen een eigen exemplaar) bevat boeken die aansluiten op het niveau en de belevingswereld. Het verhaal dient ter inspiratie van hun eigen verhaal en laat leerlingen ontdekken hoe plezierig het lezen van een boek is.

Om Er Was Eens in uw lessen tot leven te brengen, ontvangt u bij deelname een multimediaal lespakket geschikt voor gebruik op digi- of smartboard, inclusief een handleiding waarin alle fases van het project worden beschreven. De lessen zijn zo ontworpen dat de leerlingen aan het eind van de lessencyclus al een bijna voltooid kort verhaal op papier heeft staan.

Hoe je een verhaal schrijft kan eigenlijk alleen verteld worden door een schrijver! Daarom komt er na de tweede Er Was Eens-les een bekende schrijver bij u in de klas  om een praktische gastles te geven. Door de smartboardmodule maken uw leerlingen kennis met alle aspecten van een verhaal: genres, tijd, keuze voor hoofdpersonen en bijfiguren, en vormen. Het boek dat zij uitgelezen hebben biedt al houvast als goed voorbeeld van een verhaal, maar de schrijver gaat nog iets verder. Het is een workshop waarin de schrijver vertelt wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een boek: onderzoek doen, georganiseerd te werk gaan en de zoektocht naar inspiratie.