Verloop van het project

Door mee te doen aan Er Was Eens leren mbo-studenten in zeven lessen, individueel hun eigen verhaal te schrijven. In de eerste les krijgen de studenten een leesboek dat aansluit op hun eigen belevingswereld en dient als inspiratiebron voor hun eigen verhaal. Om hen te laten zien hoeveel manieren er zijn om een verhaal te vertellen en hoe een verhaal tot stand kan komen, wordt er vervolgens een gastles gegeven door een bekende auteur. Daarna gaan de studenten zelf aan de slag.

Met behulp van verschillende schrijfopdrachten vertellen zij, in de vorm van een kort verhaal, gedichten, een scenario of rapteksten, hun eigen verhalen.

Tijdens de laatste les pitchen de studenten hun verhaal in de klas aan een door u samengestelde jury. De student met de beste/leukste/mooiste combinatie van verhaal en pitch wordt door de overige studenten of de juryleden aangewezen als klassenwinnaar, die vervolgens kans maakt op de titel Winnaar Er Was Eens.

De verhalen van alle klassenwinnaars worden verzameld en verschijnen in de Er Was Eens mbo-bundel. Alle deelnemers ontvangen in juni een exemplaar.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de doelstellingen van Er Was Eens?

Door deelname aan Er Was Eens wordt het leesplezier van mbo-studenten vergroot en schrijven zij individueel hun eigen verhaal. Er Was Eens is tevens een manier om de studenten voor te bereiden op hun examens spreken, gesprekken voeren, lezen en schrijven.

De verhalenwedstrijd richt zich op geletterdheid, het vergroten van het empathisch vermogen en taalontwikkeling, maar vooral ook op het realiseren van leesplezier.
Jongeren worden effectief verleid om het lezen van fictie als een plezierige activiteit te zien.

Starten kan op elk moment na de herfstvakantie.

De deadline voor het inleveren van de verhalen zal eind april/begin mei vallen, daarom is het raadzaam om uiterlijk begin maart te starten. Het programma bestaat in totaal uit zeven lessen (een les is een standaard lesuur).

Iedere student die deelneemt aan Er Was Eens ontvangt aan het begin van het project een leesboek. De boekenlijst met boeken waaruit gekozen kan worden (studenten lezen allemaal hetzelfde boek en ontvangen een eigen exemplaar), bevat titels die aansluiten op hun niveau en belevingswereld. Het verhaal dient als inspiratie voor hun eigen verhaal en laat studenten ontdekken hoe plezierig het lezen van een boek is.

Ook voor studenten met een leesbeperking kunnen wij een passende oplossing vinden. Zo is het voor elke klas mogelijk om hetzelfde boek te lezen, ook als uw studenten dyslectisch, blind of slechtziend zijn. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden door een e-mail te sturen naar info@erwaseens.nu.

Om Er Was Eens in uw lessen tot leven te brengen, ontvangt u bij deelname een multimediaal lespakket geschikt voor gebruik op digi- of smartboard, inclusief een handleiding waarin alle fases van het project worden beschreven. De lessen zijn zo ontworpen dat de student aan het eind van de lessencyclus al een bijna voltooid kort verhaal op papier heeft staan. Van studenten wordt verwacht dat ze, naast het volgen van de literatuurlessen, een boek lezen en huiswerk maken.

Uit onderzoek van SLO blijkt ook dat geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs vele voordelen kent. Zo vergroot schrijven de leesvaardigheid van jongeren en andersom.
Ook het onderzoek ‘Zo fijn dat het niet fout kan zijn’ onderschrijft de positieve invloed van de combinatie lezen-schrijven bij het stimuleren van leesplezier. Lees voor nog meer verdieping ook het artikel van de LKCA.

In samenwerking met mbo-docenten is het lesmateriaal van Er Was Eens aansluitend op referentieniveau 3F ontwikkeld. U kunt het project daarom in de klas draaien in plaats van uw reguliere lessen.

Hoe je een verhaal schrijft kan eigenlijk alleen verteld worden door een schrijver! Daarom komt er een bekende schrijver bij u in de klas om een gastles te geven.

Door de smartboardmodule maken uw studenten kennis met alle aspecten van een verhaal: genres, tijd, keuze voor hoofd- en bijpersonen en vormen. Het boek dat zij uitgelezen hebben biedt al houvast als goed voorbeeld van een verhaal, maar de schrijver gaat nog iets verder. Deze vertelt ook wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een boek: onderzoek doen, georganiseerd te werk gaan en de zoektocht naar inspiratie.

Elke groep organiseert een eigen finale, waarin een eigen klassenwinnaar gekozen zal worden. De klassenwinnaars maken tijdens de grote finale op kans op de titel Er Was Eens-winnaar. De finale zal georganiseerd worden op de school van één van de drie finalisten.

Het ministerie van OCW heeft zich nadrukkelijk uitgesproken over het belang van partnerschap tussen ouders en school. In het Actieplan Focus op vakmanschap worden de ouders gezien als stakeholders en als samenwerkingspartners (Ouders in het mbo, 2015). Ouders kunnen betrokken worden bij de prestaties tijdens de beroepsopleiding  door hen uit te nodigen voor de pitches in de klas, in de avonduren tijdens een door horeca-studenten verzorgd evenement en voor de finale.

Het verhaal van de klassenwinnaar (minimaal 1000 woorden, maximaal 2000 woorden) kan per e-mail worden gestuurd naar info@erwaseens.nu.

Graag aanleveren in een Word-bestand en daarbij de volgende gegevens vermelden:

  • naam
  • niveau + leerjaar student
  • namen college + opleiding

De deadline voor de editie 2023-2024 wordt nader bekendgemaakt.

Deel deze pagina: