Na een succesvolle mbo-pilot in 2016 én een speciale docenteneditie (train-de-trainer) stappen nu ook meerdere mbo-groepen uit niveaus 1 t/m 4 in. Hoewel Er Was Eens op hbo-niveau in principe voor elke opleiding binnen het vak Nederland geschikt is, sluiten de doelstellingen van de wedstrijd het beste aan bij de pabo en/of lerarenopleiding Nederlands. Met meer dan drieduizend deelnemers bereikt verhalenwedstrijd Er Was Eens vmbo-leerlingen én mbo- en hbo-studenten.

Over Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek zet zich in om van jongeren lezers te maken. Dat doen haar medewerkers door educatieve programma’s op het gebied van literatuuronderwijs en leesbevordering te ontwikkelen en aan te bieden binnen het vak Nederlands in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs en de pabo. Hiermee nemen jaarlijks tienduizenden jongeren deel aan onze leesbevorderingsprogramma’s, waarbij we een adviserende en faciliterende rol op ons nemen.

Passionate Bulkboek biedt jongeren educatieve programma’s aan met leesbevordering als doel. De programma’s sluiten naadloos aan op de kerndoelen en elke methode Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en de pabo. Zij is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) Er Was EensJonge JuryDe Inktaap, de Dag van de Literatuur, de Dag van het LiteratuuronderwijsPabo Leest!Write Now!, de Nationale Mediatheek Trofee en de Anna Blaman Prijs.

Deel deze pagina: