Lezen en schrijven in het vmbo en mbo

Wat in 2012 begon als een lokaal vmbo-project met ruim vijfhonderd deelnemers, is uitgegroeid tot een landelijke verrijking van het schoolvak Nederlands op vmbo’s met pro-, basis-, kader- en theoretische leerwegen. Veel docenten Nederlands hebben de lessen –  waarin de (groeps)verhalen worden geschreven en een populaire schrijver zijn opwachting maakt –  in het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) opgenomen. Sommige vmbo’s die al meerdere keren hebben deelgenomen, schrijven zelfs ook de bovenbouwleerlingen in. Zo doen deze vmbo-leerlingen dus drie tot vier keer in hun vmbo-carrière aan het project mee, wat het leesplezier (en het aantal leesboeken dat de leerling bezit) vergroot.

Na een succesvolle mbo-pilot in 2016 én een speciale docenteneditie (train-de-trainer) stappen nu ook meerdere mbo-groepen uit niveaus 1 t/m 4 in. Landelijk doen verschillende scholenkoepels mee aan de verhalenwedstrijd, waarbij jaarlijks de inzendingen uiteenlopen van autobiografische verhalen tot  fantasierijke graphic novels.

Over Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek zet zich in om van jongeren lezers te maken. Dat doen haar medewerkers door educatieve programma’s op het gebied van literatuuronderwijs en leesbevordering te ontwikkelen en aan te bieden binnen het vak Nederlands in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs en de pabo. Hiermee nemen jaarlijks tienduizenden jongeren deel aan onze leesbevorderingsprogramma’s, waarbij we een adviserende en faciliterende rol op ons nemen.

Passionate Bulkboek biedt jongeren educatieve programma’s aan met leesbevordering als doel. De programma’s sluiten naadloos aan op de kerndoelen en elke methode Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en de pabo. Zij is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) Er Was EensJonge JuryDe Inktaap, de Dag van de Literatuur, de Dag van het LiteratuuronderwijsPabo Leest!Write Now!, de Nationale Mediatheek Trofee en de Anna Blaman Prijs.

Deel deze pagina: